Profil zadavatele: OD5K10, z. s.

  • Název: OD5K10, z. s.
  • IČO: 22690361
  • Adresa:
    Tylova 373
    51601 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_759.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002200

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj infrastruktury OD5K10 - Mobilita 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.02.2024 06.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016