Profil zadavatele: KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.

  • Název: KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.
  • IČO: 49615955
  • Adresa:
    Sdružená 1788
    39301 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_758.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005650

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení