Profil zadavatele: Veselské služby, s.r.o.

  • Název: Veselské služby, s.r.o.
  • IČO: 26042011
  • Adresa:
    Malé náměstí 13
    39181 Veselí nad Lužnicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_72.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046141

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka samochodného žacího stroje se sběrem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 01.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016