Profil zadavatele: Vratislav Kříž

  • Název: Vratislav Kříž
  • IČO: 49305603
  • Adresa:
    Radim 35
    50712 Radim
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_701.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-033987

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení