Profil zadavatele: LUX interiér s.r.o.

  • Název: LUX interiér s.r.o.
  • IČO: 26847582
  • Adresa:
    Okružní 92
    78314 Hlušovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_700.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002222

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LUX interiér - bateriové úložiště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2021 12.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016