Profil zadavatele: MOBIKO plus a.s.

  • Název: MOBIKO plus a.s.
  • IČO: 26788675
  • Adresa:
    Hranická 293/5
    75701 Valašské Meziříčí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_694.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005654

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strojní komponenty pro zařízení na zpracování živic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2020 04.11.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016