Profil zadavatele: ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

  • Název: ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
  • IČO: 28303156
  • Adresa:
    Družstevní 501
    66443 Želešice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_689.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007215

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení