Profil zadavatele: Oblastní charita Trutnov

  • Název: Oblastní charita Trutnov
  • IČO: 43465439
  • Adresa:
    Dřevařská 332
    54103 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_685.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005656

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení