Profil zadavatele: FAVEX, s.r.o.

  • Název: FAVEX, s.r.o.
  • IČO: 49972367
  • Adresa:
    Slezská 2210/128
    13000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_673.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008121

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FAVEX, s.r.o. - Trubkový laser
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2019 25.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016