Profil zadavatele: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

  • Název: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
  • IČO: 27989364
  • Adresa:
    Školní 737
    35735 Chodov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_671.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005889

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení