Profil zadavatele: Obec Milín

  • Název: Obec Milín
  • IČO: 00242730
  • Adresa:
    11. května 27
    26231 Milín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_64.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
podlimitní Zadáno 04.01.2022 25.01.2022 10:00
Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
podlimitní Zadáno 08.04.2021 27.04.2021 17:30
Revitalizace školní družiny Milín
podlimitní Zadáno 17.02.2021 16.03.2021 10:00
Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín II
podlimitní Zadáno 25.02.2019 26.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016