Profil zadavatele: Obec Milín

  • Název: Obec Milín
  • IČO: 00242730
  • Adresa:
    11. května 27
    26231 Milín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_64.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – dodávky
nadlimitní Vyhodnoceno 25.04.2020 29.05.2020 10:00
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2020 29.05.2020 11:00
Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – dodávky
nadlimitní Vyhodnoceno 10.04.2020 27.05.2020 10:00
Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 10.04.2020 27.05.2020 11:00
Revitalizace Lazského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 13.02.2020 13:00
Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání v ZŠ Milín
podlimitní Zadáno 09.04.2019 13.05.2019 10:00
Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín II
podlimitní Zadáno 25.02.2019 26.03.2019 10:00
Stavební úpravy ZŠ Milín – TDI a BOZP - II
podlimitní Zadáno 25.11.2018 12.12.2018 10:00
Rekonstrukce kotelny ZŠ Milín
podlimitní Zadáno 19.09.2018 09.10.2018 10:30
Základní škola Milín – stavební úpravy
podlimitní Zadáno 12.06.2018 12.07.2018 10:30
Revitalizace sídliště v obci Milín – TDI a BOZP
podlimitní Zadáno 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - dodávky
nadlimitní Zadáno 01.02.2018 04.04.2018 11:30
Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce
podlimitní Zadáno 31.01.2018 04.04.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016