Profil zadavatele: KOBE-cz s.r.o.

  • Název: KOBE-cz s.r.o.
  • IČO: 26305101
  • Adresa:
    Znojemská 1002
    69123 Pohořelice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_629.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005663

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Linka na zpracování technologického odpadu ze skelných a karbonových vláken pro společnost KOBE-cz s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2021 17.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016