Profil zadavatele: Window Holding a.s.

  • Název: Window Holding a.s.
  • IČO: 28436024
  • Adresa:
    Hlavní 456
    25089 Lázně Toušeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_628.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004652

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení