Profil zadavatele: AGRIE Office s.r.o.

  • Název: AGRIE Office s.r.o.
  • IČO: 04294416
  • Adresa:
    náměstí Svornosti 2573/6
    61600 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_619.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004572

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory komplexu budov AGRIE Office s.r.o. – opláštění – budova A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2020 06.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016