Profil zadavatele: Litobal s.r.o.

  • Název: Litobal s.r.o.
  • IČO: 26925800
  • Adresa:
    Jinonická 804/80
    15800 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_595.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045721

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE Litobal s.r.o. Lažínky
podlimitní Zadáno 17.12.2019 09.01.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016