Profil zadavatele: PRIMA DELIKA s.r.o.

  • Název: PRIMA DELIKA s.r.o.
  • IČO: 26360314
  • Adresa:
    Sedlecká 759/1
    36010 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_586.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-003211

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení