Profil zadavatele: API CZ s.r.o.

  • Název: API CZ s.r.o.
  • IČO: 26060469
  • Adresa:
    Slapy 136
    39176 Slapy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_584.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002111

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pevnolátkový laser
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 15.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016