Profil zadavatele: MOCCA, spol. s r.o.

  • Název: MOCCA, spol. s r.o.
  • IČO: 49682393
  • Adresa:
    Ruprechtická 848/32
    46001 Liberec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_572.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008347

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2022 19.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016