Profil zadavatele: ALUCAST, s.r.o.

  • Název: ALUCAST, s.r.o.
  • IČO: 26232111
  • Adresa:
    Tupesy 100
    68707 Tupesy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_547.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologických zařízení a přístrojů - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2022 25.01.2022 10:00
Pořízení technologických zařízení a přístrojů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2021 15.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016