Profil zadavatele: ALUCAST, s.r.o.

  • Název: ALUCAST, s.r.o.
  • IČO: 26232111
  • Adresa:
    Tupesy 100
    68707 Tupesy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_547.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení