Profil zadavatele: Trachea, a.s.

  • Název: Trachea, a.s.
  • IČO: 63485079
  • Adresa:
    Hájecká 1068/14
    61800 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_486.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045997

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení