Profil zadavatele: VS PLASTIK, s.r.o.

  • Název: VS PLASTIK, s.r.o.
  • IČO: 60794321
  • Adresa:
    Jasenice 2192
    75501 Vsetín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_476.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002679

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení