Profil zadavatele: UNIKOL CZ, s.r.o.

  • Název: UNIKOL CZ, s.r.o.
  • IČO: 25682539
  • Adresa:
    Boleslavská třída 536/31
    28802 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_457.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527362

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení