Profil zadavatele: L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o.

  • Název: L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o.
  • IČO: 44567103
  • Adresa:
    Křesín 35
    41002 okres Litoměřice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_440.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013803

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu
podlimitní Zadáno 05.12.2019 31.12.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016