Profil zadavatele: CAP CENTRAL s.r.o.

  • Název: CAP CENTRAL s.r.o.
  • IČO: 28091833
  • Adresa:
    Na Blatech 363
    39501 Pacov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_390.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006086

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úsporná opatření CAP CENTRAL s.r.o. - výměna střešních světlíků - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2021 03.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016