Profil zadavatele: Frajt s.r.o.

  • Název: Frajt s.r.o.
  • IČO: 25556550
  • Adresa:
    Chropyňská 2848/26
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_372.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045995

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení