Profil zadavatele: Frajt s.r.o.

  • Název: Frajt s.r.o.
  • IČO: 25556550
  • Adresa:
    Chropyňská 2848/26
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_372.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045995

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kopie: Automatická bruska na sklo
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.02.2023 27.03.2023 14:00
CNC na sklo
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.07.2022 29.08.2022 14:00
Tiskárna na sklo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 24.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016