Profil zadavatele: Obec Rybníky

  • Název: Obec Rybníky
  • IČO: 00636991
  • Adresa:
    Rybníky 59
    67201 Rybníky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_32.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046144

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník ke hřbitovu vč. dešťové kanalizace podél sil. II/413 v obci Rybníky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 17.03.2021 14:00
Smlouva o úvěru č. 0633205129 na projekt „Rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace, veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016