Profil zadavatele: obec Mnichovice

  • Název: obec Mnichovice
  • IČO: 00232262
  • Adresa:
    Mnichovice 97, 257 65 Mnichovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_299.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 499536

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení