Profil zadavatele: UniControls a.s.

  • Název: UniControls a.s.
  • IČO: 64948706
  • Adresa:
    Praha 10, Křenická 2257, PSČ 100 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_284.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 492400

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení