Profil zadavatele: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.

  • Název: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.
  • IČO: 25496948
  • Adresa:
    Alejní 630
    41742 Krupka
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1825.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-026656

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výrobní technologie - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 20.08.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016