Profil zadavatele: Společenství vlastníků Brněnská Pole 2,4, Šlapanice

  • Název: Společenství vlastníků Brněnská Pole 2,4, Šlapanice
  • IČO: 29273731
  • Adresa:
    Brněnská Pole 1822/4
    66451 Šlapanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1808.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-022572

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obytný soubor „Brněnská Pole“ Etapa I.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 13.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016