Profil zadavatele: Komora veterinárních lékařů České republiky

  • Název: Komora veterinárních lékařů České republiky
  • IČO: 44015364
  • Adresa:
    Novoměstská 1965/2
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1793.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-016163

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Informační systém Centrální evidence psů - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2024 14.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016