Profil zadavatele: 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

  • Název: 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
  • IČO: 70976368
  • Adresa:
    Nejdecká 254
    35735 Chodov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1792.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-016007

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace 3. základní školy Chodov
podlimitní Hodnocení 30.04.2024 21.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016