Profil zadavatele: DOMOV Bystré, o.p.s.

  • Název: DOMOV Bystré, o.p.s.
  • IČO: 65189337
  • Adresa:
    Školní 453
    56992 Bystré
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1771.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-009191

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování denního stacionáře pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním – automobily pro sociální služby
podlimitní Vyhodnoceno 28.02.2024 15.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016