Profil zadavatele: MetalPro Vysočina s.r.o.

  • Název: MetalPro Vysočina s.r.o.
  • IČO: 29380201
  • Adresa:
    Náměstí 46
    59442 Měřín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1717.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-051079

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka laseru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2024 27.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016