Profil zadavatele: NN STEEL s.r.o.

  • Název: NN STEEL s.r.o.
  • IČO: 26011905
  • Adresa:
    Batňovice 269
    54232 Batňovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1698.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-041114

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NN STEEL s.r.o. – dodávka laseru
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2023 14.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016