Profil zadavatele: XTline s.r.o.

  • Název: XTline s.r.o.
  • IČO: 26246937
  • Adresa:
    Průmyslová 2054
    59401 Velké Meziříčí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1678.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-030470

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitalizace skladového hospodářství společnosti XTline s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2023 14.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016