Profil zadavatele: Lesní družstvo ve Štokách

  • Název: Lesní družstvo ve Štokách
  • IČO: 64829561
  • Adresa:
    Štoky 261
    58253 Štoky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1660.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-022484
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_857.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení FVE – Lesní družstvo ve Štokách
podlimitní Zadáno 01.06.2023 20.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016