Profil zadavatele: Z - TRADE s. r. o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 12.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016