Profil zadavatele: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 06.06.2023 28.06.2023 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 28.03.2023 10:00
Zajištění výkonu koordinátora BOZP – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2023 22.03.2023 12:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
nadlimitní Zadáno 08.12.2022 10.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016