Profil zadavatele: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 06.06.2023 28.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016