Profil zadavatele: Plaček Pet Products s.r.o.

  • Název: Plaček Pet Products s.r.o.
  • IČO: 28995911
  • Adresa:
    Revoluční 1381
    29001 Poděbrady
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1558.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033161

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení