Profil zadavatele: Hutní montáže, a.s.

  • Název: Hutní montáže, a.s.
  • IČO: 15504140
  • Adresa:
    Ruská 1142/30
    70300 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1545.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-024334

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 12.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016