Profil zadavatele: ALU-S.V., s.r.o.

  • Název: ALU-S.V., s.r.o.
  • IČO: 49678477
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_154.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 364173

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení