Profil zadavatele: BRAVA machining s.r.o.

  • Název: BRAVA machining s.r.o.
  • IČO: 09565230
  • Adresa:
    Ovesná 184
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1535.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-022636

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti BRAVA machining s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 25.07.2023 11.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016