Profil zadavatele: ORLIMEX CZ, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Orlimex - pořízení fotovoltaické elektrárny II.
podlimitní Vyhodnoceno 26.07.2022 12.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016