Profil zadavatele: Obec Drobovice

  • Název: Obec Drobovice
  • IČO: 00640204
  • Adresa:
    Drobovice 64
    28601 Drobovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1466.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-048268
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drobovice

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování komunitního domu seniorů v obci Drobovice
podlimitní Hodnocení 28.12.2021 14.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016