Profil zadavatele: Cukrovar Vrbátky a.s.

  • Název: Cukrovar Vrbátky a.s.
  • IČO: 46900187
  • Adresa:
    Vrbátky 65
    79813 Vrbátky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1433.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038154

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení