Profil zadavatele: Cukrovar Vrbátky a.s.

  • Název: Cukrovar Vrbátky a.s.
  • IČO: 46900187
  • Adresa:
    Vrbátky 65
    79813 Vrbátky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1433.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038154

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka odstředivkových stanic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2021 05.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016