Profil zadavatele: Luděk Šofr

  • Název: Luděk Šofr
  • IČO: 13292862
  • Adresa:
    Královice 8
    27401 Královice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1431.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-035747

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace FVE v areálu Jezdeckého spolku – Královický dvůr
podlimitní Zadáno 17.01.2022 16.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016