Profil zadavatele: NIMETAL, spol. s r.o.

  • Název: NIMETAL, spol. s r.o.
  • IČO: 49613693
  • Adresa:
    Lannova 2113/2a
    11000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1418.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-033237

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka recyklační pece
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 10.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016