Profil zadavatele: ASTRAFOOD a.s.

  • Název: ASTRAFOOD a.s.
  • IČO: 05650631
  • Adresa:
    Přívozská 1135/23
    70200 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1417.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-032952

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ASTRAFOOD a.s. - modernizace výroby
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 18.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016