Profil zadavatele: Holoubek trade s. r. o.

  • Název: Holoubek trade s. r. o.
  • IČO: 28284551
  • Adresa:
    Jamská 2528/71
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1405.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-029417

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení inovativních a úsporných technologií pro společnost Holoubek trade s. r. o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2021 11.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016